Bioanläggning

Föreningen driver ett projekt där vi installerat en digital bioanläggning I Höganäslokalen för att och skapa förutsättningar för publika digitala evenemang. Projektet finansieras med stöd från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling via Leaderområde Kustlandet och Oskarshamns kommun