STYRELSEN BESTÅR UNDER 2023 AV FÖLJANDE PERSONER:

Gert Nimblad: gert.nimblad@gmail.com - Ordförande
Vakant - Vice ordförande
Sven-G Persson: svengunnarpersson15@gmail.com - sekreterare
Gunilla Forsberg: gunilla49forsberg@gmail.com - kassör
Inger Nicklagård, ingernick@hotmail.com -ledamot
Peter Lundin, peter.lundin@bredband2.com -ledamot
Kerstin Eriksson: kerstin.eriksson@energikontorsyd.se - suppleant
Elin Wågerud: elin.brandstedt@gmail.com - suppleant

Övriga funktionärer

Lokalkommittén
Eva Fagerström
Annika Söderman
Marie Andersson
Hans Flennemo
Carina Johansson
Sten Ganslandt 

Grankommittén

Joakim Sjöberg
Johan Johansson

Trafikkommittén
Inger Nicklagård
Disa Carlsson
Claes Zachrisson
Roland Johansson

Kurran
Inga-lill Hobro


Arrangemang och kulturkommittén
-------

Norrån
Roland Johansson
Göran Svensson
Roland Skärkarl

Fastighetskommittén
Joakim Sjöberg
Roland Skärkarl
Göran Svensson
Erik Gokall-Norman