Inför årsmötet 2015 Revidering av stadgarna. I dokumentet Förslag Stadgar-reviderade hittar du de nya föreslagna stadgeändringarna. Ändringarna är i första hand förtydliganden av stadgarna och en omfördelning av vad som står under paragraferna. Vissa saker har flyttats.

Årsmötet 2015 antog de reviderade stadgarna.