Figeholm Samhällsförening skall tillvarata sina medlemmars intresse i avsikt att bibehålla och utveckla Figeholm som ett levande och attraktivt samhälle.

Föreningen genomför årligen ett antal traditionella arrangemang:
Valborgsfirande vid Norrån
Utser årets Figeholmare

Julmarknad, som medarrangör

Knutsdans/julgransraskning på torget

Andra trivselfrämjande aktiviteter är till exempel anordnandet av teaterföreställningar.

En del av Norrån

Föreningen kommunicerar också med kommunen kring trivselfrämjande åtgärder, som till exempel underhåll av grönområden, tömning av papperskorgar och påpekanden om eftersatt fastighetsunderhåll.

Föreningen äger och underhåller Höganäslokalen, och sköter underhållet av Norrån.

Samhällsföreningen i Figeholm drivs av ideella krafter och vår målsättning är att Figeholm ska vara det bästa samhället i Oskarshamns kommun att leva, bo och verka i. Här hittar du information om oss som sitter i styrelsen, samhällsfrågor som vi arbetar med, aktiviteter och arrangemang i Figeholm, länkar till andra föreningar och organisationer i Misterhultsbygden och mycket, mycket mer.

Figeholms Samhällsförening är öppen för alla som känner att man aktivt eller som stödmedlem vill vara med och skapa ett attraktivt och härligt samhälle att bo i och att besöka.