ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLAN FÖR
FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING

Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad.

Medlemsvärvning och medlemsvård
Planerade medlemsvärvningsaktiviteter i samband med föreningens olika arrangemang.
Regelbunden input till styrelsen om vilka som flyttar in till samhället.
Offentliga möten ordnas regelbundet 1-2 gånger per år.
Undersök möjligheten att utforma någon form av medlemsförmån.
Medlemsbrev 1-2 gånger per år?

Samarbete med andra föreningar
Aktivt samarbete med Misterhultsbygdens intresseförening.
En lista med aktuella föreningar och mailadresser byggs upp för utskick och inbjudan till samhällsföreningens arrangemang.
Inbjudan till alla föreningar i samband med nomineringar och beslut om ”Årets Figeholmare”. En historik bör bifogas inbjudan.

Opinionsbildning och kontakt med beslutsfattare
Kontinuerligt uppdatera lokala politiker om aktuella frågor Samhällsföreningen driver.
Vid behov möten med närmast berörda politiker i nämnder och styrelser.
Informera media om vad vi gör (remissvar, brev, ageranden etc).
Under valår men också vid andra tillfällen arrangera offentliga debatter med ledande politiker.

Information och kommunikation
Aktuell hemsida och Facebooksida.
Fräsch informationsbroschyr.
Informationstavlan, anslagstavlorna och TV-monitorn Servicepunktinfo.
Förslagslåda sätts upp vid brevlådorna samt en flik för förslag på hemsida och Facebook.

Aktiviteter
-Valborg
-Julgransraskning
-Julmarknad
-Loppis
-Teater
-Pubkväll
-Filmkväll
-Tipspromenad
-Studieförbunden ges möjlighet att nyttja lokalerna

Höganäslokalen och fastighetskommittén
Uppdaterad underhålls- och investeringsplan.
Marknadsför lokalen på anslagstavlorna och på informationstavlan.
Aktiv marknadsföring till bland andra OKG, SKB, KSU, ABB.
Aktivt söka bidrag till samlingslokaler från Kommunen, Boverket, EU:s fonder m.m.

Skötsel av Norrån och andra grönytor
Städdagar vår och höst.
Skötsel och utplacering av parkmöbler samt adventsljusstaken.
Skötsel av grönytor vid bland annat Norrån
Aktivt söka ekonomiskt stöd från Oskarshamns kommun för skötsel av grönytor och olika maskiner och redskap som behövs för detta.

Aktuella samhällsplaneringsfrågor
- Strandpromenad
- Cykelvägar
- Högskulla gård
- Kurran
- Bevaka skyltning till och om olika anläggningar etc
- Tillgängligheten vid Stenhagen/Kyrkgärdet

Ekonomi
Kontinuerlig uppföljning av det ekonomiska läget vid styrelsens sammanträden.
Aktivt arbeta med finansiering och bidragsansökningar.
Aktivt arbeta för att öka uthyrningen av Höganäslokalen.
Aktivt bearbeta bankkontakter för att få bästa möjliga villkor.