Projekt Norrån

Projekt Norrån hade aldrig kommit till genomförande utan den drivkraft och beslutsamhet som finns hos er boende i Figeholm. De tankar och idéer som ligger till grund för genomförandet växte fram hos samhällsinvånarna och många har varit och är fortfarande involverade i arbetet och har på olika sätt bidragit till projektet.

Projektet drog i gång i slutet av 2006 med syfte att stärka förutsättningarna för det lokala näringslivet inom besöksnäringen och båtturismen, men också bevarandet av befintliga företag och arbetstillfällen. Miljöförbättrande åtgärder, stärkande av kulturarbeten samt ett förbättrat lokalt utvecklingsarbete var också viktiga delar och drivkrafter i projektet.

Utvecklingen av Figeholms marknad, näringsliv och turistnäring utgjorde centrala delar i projektet då till exempel Figeholms marknad stärktes med skapandet av en av Sveriges vackraste marknadsplatser. Utöver detta bedömdes produkter och tjänster kunna utvecklas inom gästhamnens verksamhet.

Projektet är långsiktigt säkrat då Figeholm Samhällsförening, Oskarshamns kommun och Företagarföreningen "Misterhultsföretagarna" garanterar framtida skötsel och utveckling av de olika projektdelarna. Dessutom ingår projektet som en del i utvecklingsplanen som Misterhultsbygdens intresseförening skapat för bygden.

För finansiering av projektet tar vi gärna emot donationer till vårt bankgiro 5665-2340. Skriv Norrån och ditt namn på inbetalningen.

Årensning 2016  

Margareta Högman har tagit bilderna.